Uppehållstillstånd för besök i Sverige (UT besök)

UT-kortet ser ut som - och fungerar som - ett ID-kort för besök inom Schengenområdet

Vill du få ett längre besök av din flickvän eller pojkvän? Då finns det ett alternativ som kallas Uppehållstillstånd för besök (UT besök).

Uppehållstillstånd för besök

Uppehållstillstånd för besök (UT besök) är en variant av visum som gör det möjligt för dig att kunna besöka din partner/vän under en längre tid i Sverige – i upp till ett års tid. Det vanligaste är dock att man får sex månader .

Den största skillnaden jämfört med ett Schengenvisum är att det är Migrationsverket och inte svenska ambassaden som handlägger ärendet och fattar beslut.

Ansökningar om uppehållstillstånd för besök, för utomeuropeiska medborgare, handläggs av Migrationsverket i Sverige

Migrationsverket granskar ansökningar om Uppehållstillstånd för besök (UT besök) och beslutar om det blir ja eller nej.

Hur man ansöker om Uppehållstillstånd för besök

Ansökan om uppehållstillstånd för besök (UT) ska lämnas in på Svenska ambassaden i sökandens hemland

Ansökan om Uppehållstillstånd för besök ska lämnas in på Svenska ambassaden i ditt hemland. Ambassaden skickar sedan din ansökan och alla tillhörande dokument vidare till Migrationsverket i Sverige. 

Fördelen med UT besök

Fördelen med Uppehållstillstånd för besök jämfört med ett Schengenvisum är att du har chans att få göra ett längre besök i Sverige (och Schengen) utan att du behöver söka en gång till. Men det finns nackdelar också.

Nackdelen med UT besök: lång väntetid

Handläggningstiden är till exempel betydligt längre när du ansöker om Uppehållstillstånd för besök jämfört med när du ansöker om ett vanligt besöksvisum.

3 månaders väntan

Cirka 3 månaders väntan totalt får man räkna med jämfört med cirka en vecka för ett Schengen besöksvisum. Ett Schengenvisum kan också förlängas till 180 dagar utan att man behöver lämna Sverige

UT-kortet ser ut som - och fungerar som - ett ID-kort för besök inom Schengenområdet

UT-kortet ser ut som – och fungerar som – ett ID-kort inom Schengenområdet.

Hjälp med ansökan UT besök

Jag hjälper er gärna att göra en ansökan om Uppehållstillstånd för besök. Det sparar mycket tid och jobb åt er. Ni behöver inte fylla i några blanketter – jag intervjuar er i stället och fyller i blanketterna åt er. Jag hjälper er också ta fram alla nödvändiga dokument som måste vara med som bilagor i ansökan. 

Det är totalt 12 sidor formulär som ska fyllas i och cirka 8 olika dokument och intyg som ska vara med som bilagor.

Jag hjälper er också att överklaga till en domstol om ni mot förmodan skulle få ett negativt besked på ansökan. Det ingår i priset. 

Priset för en komplett ansökan om UT besök är 3 900 SEK. Se också den kompletta prislistan för Visa to Sweden.