Olika sorters visum till Sverige och Schengen

Det finns en uppsjö av olika visum till Sverige för utländska medborgare. Visa to Sweden gör kompletta ansökningar.

Det absolut vanligaste sättet för en icke europé att resa till Sverige är med ett visum för besök. Men det finns många olika sorters visum till Sverige.

Olika sorters visum till Sverige

Det finns en hel uppsjö med olika sorters visum till Sverige, även om besöksvisum (Schengenvisering) och UT besök (Uppehållstillstånd för besök) är de vanligaste.

D-visum – visum för särskilda skäl

Att ha barn i Sverige samtidigt som man inte bor där kan vara ett skäl att få specialvisumet D-visum beviljat

D-visum är för personer med särskilda skäl att besöka Sverige längre än 90 dagar. Det gäller till exempel om du reser ofta till Sverige för affärsmöten och då tillbringar mer än 90 dagar i Sverige under en 180-dagarsperiod.

Ett annat exempel är om du har barn i Sverige, reser mycket fram och tillbaka, och spenderar mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod i Sverige.

Ambassaden handlägger D-visum

Ansökan om D-visum ska lämnas in till svenska ambassaden i det land man ansöker från. Ambassaden handlägger ärendet och fattar beslut om D-visum ska beviljas eller inte. Det går inte att överklaga beslutet.

Du måste visa att du kan försörja dig under vistelsen i Sverige och att du har tillräckligt med pengar till en returbiljett. Alternativt att du köper en returbiljett innan du åker.

Affärsvisum – visum för yrkesmän

För att kunna få ett affärsvisum (visa for business trips) till Schengenområdet måste du ha en inbjudan från ett företag eller en privatperson i Sverige. Du måste också kunna visa att du har pengar nog till ditt eget uppehälle och en sjukförsäkring som täcker kostnaden ifall du blir sjuk i Sverige. 

Det finns många olika sorters visum till Sverige, affärsvisum och D-visum till exempel. Visa to Sweden gör professionella ansökningar för dig som vill ta det säkra före det osäkra när det gäller att få visum beviljat.

Utöver detta måste du kunna övertyga ambassaden om att syftet med resan verkligen är professionellt och att du tänker lämna Sverige innan visumet går ut. Annars kan det bli avslag.

Turistvisum till Sverige

Turistvisum kan utfärdas för den som bara har för avsikt att besöka Sverige som turist och som inte har någon inbjudan. Visumet gäller upp till max 90 dagar. I praktiken är det nästan identiskt med ett Schengenvisum.

Visumkravet gäller för personer som kommer från länder utanför EU. Det finns dock en del länder även utanför EU som är undantagna från visumkravet, till exempel Australien, Canada och USA.

Visum för medicinsk behandling

Detta är ett visum för dig som bor utanför EU och vill besöka Sverige för medicinsk behandling. För att få ett medicinskt visum måste du kunna dokumentera att du ska få vård i Sverige och att du inte kan få denna vård i hemlandet.

Visum för medicinsk behandling i Sverige för utomeuropeiska medborgare. Du kan få hjälp med ansökan av Visa to Sweden

Du måste ha ett läkarintyg från Sverige som visar när du ska behandlas och vad behandlingen går ut på samt läkarintyg från det land där du kommer ifrån som visar att det inte går att få samma behandling där.

Ytterligare specialvisum

Det finns även speciella visum för att kunna besöka Sverige i religiöst syfte, visum för utbytesdoktorander, idrottsutövare, kulturarbetare och volontärarbetare med mera. 

Visa to Sweden kan hjälpa dig att ansöka om olika sorters visum. Vi tar hand om pappersarbetet och gör ansökningar som har förutsättningar att bli beviljade.