Frågeformulär familjeuppgifter

 

Detta är länkar till formulär om familjeförhållanden som måste tas med när man ansöker om Uppehållstillstånd för besök eller förlängt visum. Det är inte Migrationsverkets blanketter utan förenklade versioner. Onlineformuläret är det enklaste och fungerar bra med mobil, dator och surfplatta. 

När det gäller alla andra uppgifter (som är obligatoriska) behöver du inte fylla i några blanketter, utan vi gör intervjuer muntligt eller via chatt – till exempel Facebook Messenger eller WhatsApp. Sedan gör jag hela ansökan.