Förlänga besöksvisum i Sverige för din vän

Vi hjälper dig att förlänga besöksvisum i Sverige genom att ansöka om UT besök hos Migrationsverket - Visa to Sweden

Förlänga besöksvisum. Det går att förlänga ett 90 dagars Schengenvisum så att din vän kan stanna i 180 dagar i Sverige.

Förlängt besöksvisum i Sverige

Jag kan hjälpa dig att ansöka om att förlänga ditt besök i Sverige med upp till 90 dagar. Det blir då totalt 180 dagars vistelse. 

Ansökan om förlängt besöksvisum i Sverige är egentligen ingen förlängning av Schengenvisumet utan det är en annan sorts visum som kallas Uppehållstillstånd för besök (UT Besök).

Det är samma ansökningsblanketter som när man ansöker om UT besök hos Migrationsverket. Det är också Migrationsverket som fattar beslut om förlängning

Skillnaden är att sökanden inte behöver lämna in ansökan på svenska ambassaden i hemlandet utan den kan lämnas in medan sökanden är här i Sverige. Handläggningstiden är också betydligt kortare.

Resa i Schengenländerna

Det brukar inte ta mer än max en vecka att få besked om man får förlänga sitt besöksvisum. 

Om du ansöker om att förlänga besöksvisum i Sverige, och ansökan blir godkänd, så får du egentligen inget nytt visum utan ett uppehållstillståndskort.

Om man får ja på ansökan så får man ett så kallat UT-kort som ser ut ungefär som ett körkort eller id-kort. Detta är beviset på att man som icke EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige. 

Kortet kan också användas som resehandling mellan de olika Schengenländerna. Du och din vän kan till exempel åka på en romantisk resa till Paris, hälsa på vänner i Tyskland eller ta en shopping-weekend i Milano om ni vill. 

Lämna ansökan till Migrationsverket

I normala fall bokar man tid för personligt besök hos Migrationsverket för att lämna in ansökan, men nu under corona-krisen ska man i stället posta alla papper till deras service center i Norrköping. 

Det finns ingen garanti att man får ansökan beviljad, det gäller att alla dokument är med förstås och att de tre blanketterna är korrekt ifyllda. Man måste också ha en bra motivering till varför man vill förlänga besöket. 

Hjälp med ansökan

Visa to Sweden tar 2 900 kronor för att hjälpa dig med en komplett ansökan om förlängning av ditt besöksvisum. Det inkluderar ifyllning av alla blanketter (3 stycken), hjälp med att ta fram alla nödvändiga dokument och en bra motivering till varför ni ansöker om förlängning.