Checklista för ansökan om Schengenvisum

Detta är vad du behöver fixa fram när du ska ansöka om visum till Sverige och Schengen. Visa to Sweden kan underlätta för dig och hjälpa dig med hela ansökan.

Här är exempel på dokument som behöver vara med när man gör en ansökan om Schengenvisum.

Visa to Sweden kan hjälpa dig med hela ansökan, du behöver inte fylla i några blanketter själv, utan du blir intervjuad och får svara på frågor. Du får också hjälp med att ta fram alla nödvändiga dokument.

 Checklista Schengenvisum till Sverige - Visa to Sweden.