Hjälp att ansöka om arbetstillstånd i Sverige

Visa to Sweden erbjuder en snabbare och smidigare väg till ett arbetstillstånd i Sverige för icke europeiska medborgare.

Ansöka om arbetstillstånd i Sverige

Om Arbetstillstånd i Sverige blir beviljat för en utomeuropeisk medborgare så gäller det normalt i två år.

Jag heter Lasse Ahlberg och jag driver konsultföretaget Visa to Sweden. Jag gör det lättare för dig som har företag i Sverige att rekrytera och importera arbetskraft från länder utanför EU. Jag tar hand om allt pappersarbete och all byråkrati som är ett nödvändigt ont när man ska ansöka om arbetstillstånd för någon utanför Europa.

Det är lättare att göra fel än rätt i ansökan. Jag ser till att den blir korrekt och att hela ansökningsproceduren blir så smidig som möjligt för företaget. 

De fyra stegen i ansökan om arbetstillstånd i Sverige

För ett svenskt företag som vill anställa en person från ett land utanför EU ser ansökningsprocessen ut så här i grova drag: 

Steg 1. Företaget börjar med att annonsera ut jobbet i Sverige och alla övriga EU- och ESS-länder plus Schweiz via Arbetsförmedlingens Platsjournalen. Detta är obligatoriskt. Man måste köra annonsen i minst 10 dagar innan man kan bjuda in någon arbetstagare utifrån. 

När ett svenskt företag ska söka arbetstillstånd i Sverige för en icke europeisk medborgare så måste jobbet först annonseras ut till alla EU/ESS-länder plus Schweiz via Arbetsförmedlingen i minst 10 dagar.

Steg 2. Arbetsgivaren fyller i ett 6-sidigt formulär – ett formellt jobberbjudande till den person man vill anställa. När inbjudan är färdigskriven ska den först skickas till närmast berörda fackförbund, till exempel Unionen, för granskning.

Steg 3. När facket har granskat inbjudan och returnerat ett utlåtande, ska detta utlåtande bifogas i ansökan. Därefter kan arbetsgivaren skicka den formella inbjudan till personen man vill anställa. 

Steg 4. Det sista steget är att hjälpa den man vill anställa att skriva ihop en ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Den ska signeras av arbetstagaren och lämnas in till Svenska Ambassaden i det land arbetstagaren är medborgare i. Därefter skickas ansökan till Migrationsverket i Sverige för granskning. 

Ansökan om arbetstillstånd kan också göras online.

Jag tar hand om hela proceduren

  • Jag skriver ihop den obligatoriska rekryteringsannonsen – enligt Migrationsverkets riktlinjer – och publicerar den hos Arbetsförmedlingen. 

Ansökan om arbetstillstånd i Sverige för icke eu-medborgare är den mest omfattande och komplicerade ansökan av alla jämförbara ansökningar.

  • Jag fyller i det sex-sidiga formuläret “Anställningserbjudande” och skickar det till det närmast berörda fackförbundet för utvärdering. 
  • När fackförbundet kommit med sitt utlåtande skickar jag den formella inbjudan till personen som företaget vill anställa. 
  • Till slut gör jag ansökan för den person som företaget vill “importera” och anställa. 

Snabbare processtid

En ansökan som är professionellt utförd, felfri, välskriven och gjord helt enligt Migrationsverkets riktlinjer kan korta väntetiden en del och du får hit din nya medarbetare utan onödigt dröjsmål. 

Jag tar ut ett fast arvode på 7 900 kronor plus moms. Det inkluderar allt utom anmälningsavgiften till Migrationsverket. Se också Prislistan.

Kontaktinformation Visa to Sweden

Visa to Sweden
Telefon: +46-76-170 86 36.
E-post: lasse@visa-to-sweden.se

Man kan ringa till Visa to Sweden angående arbetstillstånd gratis via Line från var som helst i världen.        Ring gratis till Visa to Sweden från hela världen med Whatsapp.

Line och Whatsapp: +46-76-170 86 36.